Herstellingen

Alle herstellingen en montages worden exclusief uitgevoerd in samenwerking met het Ateljee van Paul Pletsers.

De herstellingen worden zo toevertrouwd aaan een team van gediplomeerde Wapenmakers van de Luikse school, elk specialist in hun vakgebied.